Mirjam van Aken | Professor van Swaaijlaan 3 | 4731 EV Oudenbosch | T: 0165-330640

DPSI-score

De DPSI-score is niet meer dan een cijfer voor de conditie van uw tandvlees. Deze score bestaat uit een aantal steekproefsgewijze metingen door uw tandarts die tijdens de (half)jaarlijkse controle bepaalt of het nodig is u te verwijzen naar Mirjam van Aken, mondhygiënisten. Hieronder een overzicht van de scores:

Cijfer 0: Uw tandvlees is gezond
Cijfer 1: Uw tandvlees is oppervlakkig ontstoken en bloedt bij meten: gingivitis (= ontstoken tandvlees)
Cijfer 2: Naast gingivitis is tandsteen aangetroffen en/of overhangende vullingen
Cijfer 3-: Er zijn pockets gemeten, 4-5 mm, met tandsteen en/of overhangende vullingen: parodontitis
Cijfer 3+: Er zijn pockets gemeten, 4- 5 mm en het tandvlees is teruggetrokken
Cijfer 4: Er zijn pockets gemeten, groter dan 5 mm. Er is sprake van vergevorderde parodontitis